•  roman.kral@ladera.cz
 •  +420 602 500 393

search

Týdny vzdělávání dospělých

PROGRAM - Týdne vzdělávání dospělých 2016 v Kolíně 7. - 11.11.  - ke stažení ZDE

 

Týdny vzdělávání dospělých (dále jen TVD), probíhají po celé České republice více než 20 let. Jejich cílem je seznámit veřejnost s významem a možnostmi celoživotního učení, motivovat ji k dalšímu vzdělávání a nabídnout konkrétní vzdělávací příležitosti v kraji. TVD rovněž zdůrazňují význam dalšího vzdělávání pro zvyšování kvalifikace, produktivity, uplatnění a udržení se na trhu práce. Pro veřejnost může být velice zajímavá i oblast zájmového či komunitního vzdělávání.

TVD zaštiťuje ve Středočeském kraji společnost Ladera Solution, s.r.o. Týdny vzdělávání dospělých jsou celostátní akcí pořádanou Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR ve spolupráci s jednotlivými kraji. Dlouhodobě jsou podporovány Ministerstvem práce a sociálních věcí, od roku 2009 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a od roku 2011 i Úřadem práce České republiky.

Do této akce se zapojují regionální instituce, které nabízejí nejen kurzy, ale jakýkoliv edukační program pro veřejnost.

Organizátoři TVD pořádají akce pro širokou veřejnost z regionu, která má zájem se aktivně podílet na svém vlastním rozvoji a vzdělávání. Účast na všech akcích je zdarma.

Co jsou Týdny vzdělávání dospělých® (TVD)?

 • nekomerční celosvětová akce na podporu vzdělávání dospělých
 • v ČR se realizují od roku 1995
 • k TVD se připojili např. Německo, Švýcarsko, Norsko Island a další

Co je cílem TVD?

 • Motivovat potencionální účastníky celoživotního vzdělávání k aktivnímu přístupu ke svému osobnímu a profesnímu růstu.

Komu jsou TVD určeny?

 • dospělým občanům
 • vzdělavatelům dospělých
 • zaměstnavatelům
 • obcím a krajům

Co TVD nabízejí?

 • otevřené přednášky, semináře a kurzy
 • ukázkové hodiny, prezentace, testování
 • konference a kulaté stoly se vzdělavateli, personalisty a úřady
 • dny otevřených dveří

 

Program ke stažení ZDE

Aktivity TVD v roce 2014 byly zahájeny 4. září v Senátu PČR pod záštitou senátora a ministra školství Marcela Chládka a Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož předsedou je Jaromír Jermář.

Akce TVD dále proběhly v 10 krajích ČR. Celkem proběhly aktivity v 58 různých obcích v celé ČR.

Proběhly aktivity pro každou ze čtyř hlavních cílových skupin, tj. účastníci dalšího vzdělávání, vzdělávací instituce, zaměstnavatelé a sociální partneři (hlavně obce a úřady práce), kariéroví poradci a personalisté. Do organizace aktivit TVD se zapojilo ve většině krajů více subjektů.

Do aktivit TVD bylo přímo zapojeno okolo 4 000 osob, členů jednotlivých cílových skupin. Vedle zapojení přímou účastí na aktivitách TDV bylo odhadem asi 17 000 osob osloveno nepřímo formou publikování odborných témat v regionálním tisku a vystoupením vzdělavatelů ve vysílání regionálního rozhlasu.

Bylo realizováno jedenáct různých typů aktivit – semináře, přednášky, workshopy, den otevřených dveří, motivační aktivity, cvičné testování, kulaté stoly, ukázková výuka, konference, exkurze a panelová diskuse.Financování aktivit bylo zajištěno z více zdrojů - z projektů ESF, z prostředků krajských úřadů a municipalit, z prostředků úřadů práce, z dotace ministerstev a z vlastních zdrojů samotných organizátorů.

Pokud zhodnotíme kvantitativní údaje, můžeme formulovat závěry:

 1. Aktivity TVD jsou postupně rozšiřovány do menších obcí. V předchozích letech probíhaly hlavně v krajských nebo okresních městech.
 2. Začíná se postupně do organizace aktivit TVD více subjektů kraje, ne pouze organizace, z níž je krajský koordinátor.
 3. TVD se již neomezují převážně na konference a semináře. Je realizováno více než deset různých typů aktivit.

Uvedené informace by mohly vyvolat pocit uspokojení. Určitě lze velmi ocenit průběh a výsledky TVD v roce 2014, přesto však lze konstatovat, že se nepodařilo opět jako v předchozích letech realizovat aktivity v celé ČR a nepodařilo se zapojit aktivně většinu členů AIVD ČR.

Jak vypadaly TVD v Kolíně? Zde se můžete podívat na program.

Stručně o nás

Specializujeme se zejména na kvalitní vedení a zpracování účetní a mzdové agendy na míru šité našim klientům. Pomůžeme Vám rovněž v oblasti personalistiky, poskytování poradenských a vzdělávacích činností. Zaměřujeme se hlavně na malé a střední podniky a také živnostníky v regionu.

Kontakt

cr

Ladera Solutions, s.r.o.

  sídlo: V Břízách 532, 280 02 Kolín

   kancelář: Sokolská 1095, 280 02 Kolín

  +420 602 500 393
  roman.kral@ladera.cz